Zoeken

Aanmelden

kerstsfeerfoto.jpg

Op deze pagina leest u over het aanmelden van

kerststallen en kerstgroepen voor de tentoonstelling,
koren en musici voor de muzikale omlijsting,
een project voor een goed doel,
uzelf als vrijwilliger bij de tentoonstelling.Aanmelden kerststallen en kerstgroepen

Wilt u graag dat uw kerstgroep tentoongesteld wordt op onze kerststallententoonstelling dan kunt u contact opnemen met:
Ingrid Bos via een e-mail naar kerststallen_ansfridus@hotmail.com.

Aanmelden koren en musici voor de muzikale omlijsting

Bent u musicus of contactpersoon voor een koor of muziekgroep en wilt u belangeloos een uur optreden tijdens de tentoonstelling dan kunt u zich daarvoor aanmelden. Als er voor het lopende jaar geen ruimte meer is, wordt u op de lijst geplaatst en ontvangt u het volgende jaar een uitnodiging.

U kunt uzelf of uw koor of muziekgroep aanmelden bij:
Maarten Hofstee via een e-mail naar kerststallen_ansfridus@hotmail.com

Aanmelden van een project voor een goed doel

De netto opbrengst van de kerststallententoonstelling gaat jaarlijks naar een goed doel. Organisaties kunnen concrete projecten, waarvan de uitvoering gepland staat in het jaar na de tentoonstelling, als goed doel aanmelden. Voor 2023 hebben we geen concrete projecten aangemeld gekregen. De commissie kiest daarom een organisatie als goed doel zonder dat dat bestemd wordt voor een concreet project. Zodra de keuze gemaakt is wordt deze op de pagina Goed doel kerststallententoonstelling bekend gemaakt.

Als u een project wilt aanmelden als mogelijkheid om de opbrengst van de kerststallententoonstelling voor te bestemmen, kunt u een projectvoorstel per e-mail sturen aan de Commissie Kerststallententoonstelling Sint Ansfriduskerk via Karin de Wit-Olthoff, wit.karinde@gmail.com
Indien we de mogelijkheid openen om projectvoorstellen in te sturen voor de tentoonstelling 2023 zal de indientermijn hier vermeld worden.

Bij de beoordeling van de projectvoorstellen zal de Commissie onder andere rekening houden met de volgende punten.

Het project

  • komt significant ten goede aan kinderen,
  • heeft bij voorkeur betrekking op onderwijs of gezondheidszorg,
  • is gericht op hen die (ernstig) ziek of gehandicapt zijn of leven in armoede,
  • waarborgt goede controle op de uitvoering,
  • ontvangt geen subsidie van de Nederlandse overheid,
  • heeft zo mogelijk enige betrokkenheid met de Sint Ansfriduskerk dan wel Amersfoort of omgeving,
  • is tijdig ingediend (binnen de indientermijn),
  • wordt uitgevoerd in het kalenderjaar volgend op de tentoonstelling. 


 De aanvrager dient

  • foto's of andere materialen over het project tijdens de tentoonstelling te kunnen tonen,
  • voldoende vrijwilligers beschikbaar te hebben om tijdens de tentoonstelling het project toe te lichten aan bezoekers.

Aanmelden vrijwilligers voor de tentoonstelling

Hebt u er weleens aan gedacht om mee te helpen als vrijwilliger bij de kerststallententoonstelling?

Er is van alles te doen. Bij de opbouw (ongeveer eind november) en het afbreken (vanaf ongeveer half december) van de tentoonstellingsruwbouw zijn sterke mensen gevraagd die ook handig zijn met timmermansgereedschap en precies kunnen werken. Tijdens de tentoonstelling is een belangrijke rol weggelegd voor de surveillanten in de kerk die vragen beantwoorden van bezoekers en opletten dat niemand beeldjes vastpakt of meeneemt. En in de Herberg voorzien vrijwilligers de bezoekers van iets te eten en te drinken.

Vele vrijwilligers zijn hierbij betrokken, omdat een ieder zelf vooraf aangeeft hoe vaak hij of zij ingezet wordt. Dat loopt uiteen van een dagdeel tot meerdere dagen. Samen werken we eraan om een mooie opbrengst te realiseren voor het goede doel van de tentoonstelling.

Graag willen we de groep van vrijwilligers met nieuwe mensen aanvullen. Hebt u zin en tijd om dit jaar mee te helpen, laat het ons weten. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar Karin de Wit-Olthoff, wit.karinde@gmail.com. We nemen dan contact met u op.

We zien u graag!