Zoeken

Home » Vieringen » Koren

Koren Sint Ansfriduskerk

Bij de Sint Ansfriduskerk zijn diverse koren actief

Soli Deo Gloria

Het oudste koor van de Sint Ansfriduskerk is Soli Deo Gloria. Dit koor is opgericht op 3 december 1916 en zong tijdens de allereerste viering in de Sint Ansfriduskerk in 1916. Het repertoire is met name klassiek maar zeer gevarieerd: Gregoriaans, meerstemmig Latijn, Nederlands en soms Engels, Frans of Duits.

Dirigent is Frits Klostermann, organist/pianist Sieb van der Weide.

Repetities: elke donderdag van 19.45-21.45 uur in de zaal naast de Sint Ansfriduskerk.

Meer informatie: Henk Knipscheer telefoon 06 53445391, Huub Kort telefoon 06 83554961.

Koor 4U

Al ruim 30 jaar één van de koren van de Sint Ansfriduskerk. Het koor heeft een breed repertoire en zingt eenmaal per 5-6 weken op zondag tijdens de viering in de kerk. Deze vieringen worden zowel muzikaal als inhoudelijk door de leden mede vormgegeven. Tijdens de Kerstviering wordt het koor begeleid door een (semi-)professioneel orkest of muziekensemble.

Dirigent/pianist is Ron Adelaar.

Repetities elke dinsdag van 20.30-22.00 uur in de zaal naast de Sint Ansfriduskerk.

Meer informatie: Michiel van der Ploeg telefoon 033 4638314, Tom van der Sijs telefoon 033 4750697.

Meezingen bij Passion 4U of Kerstmis? Zie hier voor meer informatie.

Of kijk op hun website www.koor4u.nl

Mixed Generations

Een familiekoor waarin kinderen uit de geloofsgemeenschap samen met een of meer familieleden zingen. Per viering wordt één keer vooraf samen gerepeteerd. Het koor zingt circa vier keer per jaar.

Informatie bij Natasja van Gool via e-mail MGAnsfridus@outlook.com.

Open Cantorij

Op zondagen dat geen koor staat ingepland zingt de Open Cantorij. Ieder die kan en wil, kan (ook eenmalig) aansluiten. Repetitie vanaf 10.15 uur voorafgaand aan de viering.

Meer informatie bij Ger Luiking telefoon 033 4612402

Rouw & Trouw

Bij uitvaarten en huwelijken verzorgt een delegatie van het koor Soli Deo Gloria aangevuld met een aantal geoefende zangers de muzikale ondersteuning.

Meer informatie bij Frits Klostermann telefoon 06 40502443 of contactpersoon secretaris Soli Deo Gloria Huub Kort telefoon 06 83554961.