Zoeken

Home » Vieringen » Week(end)vieringen

Wekelijkse vieringen in de Sint Ansfriduskerk

Vieringen in het weekend in de Sint Ansfriduskerk

Elke zondag 11.00 uur

Elke zondag om 11.00 uur is er een Eucharistieviering of een Woord- en Communieviering in de Sint Ansfriduskerk.
Voorgangers zijn leden van het pastoraal team van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, parochianen en soms een gast-voorganger.
Diverse koren en musici zorgen voor de muzikale ondersteuning. Naast de koren van de Sint Ansfriduskerk (Soli Deo Gloria, Koor 4U, Mixed Generations, Open Cantorij) zingen regelmatig koren uit de andere geloofsgemeenschappen van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Eerste zaterdag van de maand 19.00 uur

Elke eerste zaterdag van de maand is er om 19.00 uur een Vesper in de Sint Ansfriduskerk. Voorgangers in deze gebedsviering zijn parochianen. Er wordt samen gebeden en gezongen.
In de zomervakantie is er geen Vesper.

Derde zaterdag van de maand 19.00 uur

Elke derde zaterdag van de maand is er om 19.00 uur een Rozenkransmeditatie. De meditatie is gebaseerd op het originele rozenkransgebed waarvan de teksten in de taal van vandaag zijn geherinterpreteerd. Er wordt gezamenlijk gereciteerd en gezongen. Aansluitend kunt u in stilte een kaarsje aansteken. Voorganger is een parochiaan.
In de zomervakantie is er geen Rozenkransmeditatie.