Zoeken

Home » Verdiepen en leren

Sint Ansfridus als bezinningscentrum

Sint Ansfridus als bezinningscentrum 200 pix.jpgSint Ansfridus als bezinningscentrum

Ons leven wordt alsmaar drukker. Is er nog tijd om stil te staan bij jezelf, de keuzes in je leven, je verbondenheid met God? De behoefte aan bezinning blijft bestaan en neemt eerder toe dan af. De Sint Ansfridus geloofsgemeenschap biedt bezinningsactiviteiten aan voor Amersfoort en omgeving. Zij doet dit vanuit haar katholieke identiteit, om te komen tot persoonlijke ontwikkeling en groei van het individu. 

De bezinningsmomenten zijn veelal speciaal gericht op belangrijke levensmomenten of ter voorbereiding op  - en rondom - hoogtijdagen in het kerkelijk jaar, zoals de 40-dagentijd, de Goede Week en de advent. Voorbeelden zijn de weekendvieringen, de uitvoering van de Passion 4U, de andere vieringen in de Goede Week, de kerststallententoonstelling en de oecumenische 4 mei viering.

Daarnaast wordt een scala aan kleinschaliger bezinningsactiviteiten en vieringen aangeboden. Deze actviteiten worden steeds verder uitgebreid.

Heeft u wensen of ideeën over bezinningsactiviteiten, dan horen wij die graag. U kunt deze melden bij de coördinator van het bezinningscentrum, Bernard van Schaik, of de contactpersonen in het Ansfridusberaad (Arie van de Wiel, Tom van der Sijs, Ingrid Bos) door hun een e-mail te zenden via secretariaat@ansfriduskerk.nl