Zoeken

Home » Vieringen » 4 mei Dodenherdenking

Oecumenische gebedsviering Dodenherdenking

2016-04-26 200 pix Ansfridus en 4 en 5 mei logo.jpgJaarlijks vindt op 4 mei van 18.00-18.40 uur in de Sint Ansfriduskerk een oecumenische gebedsviering plaats in verband met de Dodenherdenking. De viering is een gezamenlijk initiatief van kerken in Amersfoort-Zuid.

In 2017 is de viering voorbereid door de Nieuwe Kerk (PKN), Bergkerk (PKN), Fonteinkerk (PKN) en Sint Ansfriduskerk (RK). 

Het thema van de viering sluit aan bij het jaarthema van de Dodenherdenking. Voorgangers zijn afkomstig uit de samenwerkende kerken.

Muzikale ondersteuning wordt verleend door een koor of een cantor. Wilt u hieraan belangeloos meewerken, dan horen wij graag van u via een e-mail naar Arie van de Wiel via secretariaat@ansfriduskerk.nl.

Een ieder is van harte welkom om in deze viering met stilte, woord, gebed en muziek stil te staan bij de Dodenherdenking. 

Aansluitend kunnen aanwezigen desgewenst naar Kamp Amersfoort gaan om mee te lopen in de Stille Tocht naar Rusthof.

De aankondiging van de Oecumenische gebedsviering op 4 mei 2017 vindt u hier.