Zoeken

Home » Vieringen » 4 mei Dodenherdenking

Oecumenische gebedsviering Dodenherdenking

2016-04-26 200 pix Ansfridus en 4 en 5 mei logo.jpgJaarlijks vindt op 4 mei van 18.00-18.40 uur in de Sint Ansfriduskerk een oecumenische gebedsviering plaats in verband met de Dodenherdenking. De viering is een initiatief van de Sint Ansfriduskerk in samenwerking met de PKN- kerken in Amersfoort-Zuid.

Het thema van de viering sluit aan bij het jaarthema van de Dodenherdenking. Voorgangers zijn afkomstig uit de samenwerkende kerken. Ook spreekt de burgemeester van Amersfoort een korte overweging uit.

Muzikale ondersteuning wordt verleend door een koor of een cantor. Wilt u hieraan belangeloos meewerken, dan horen wij graag van u via een e-mail naar Arie van de Wiel via secretariaat@ansfriduskerk.nl.

Een ieder is van harte welkom om in deze viering met stilte, woord, gebed en muziek stil te staan bij de Dodenherdenking. 

Aansluitend kunnen aanwezigen desgewenst naar Kamp Amersfoort gaan om mee te lopen in de Stille Tocht naar Rusthof.