Zoeken

Home » Verdiepen en leren » Lezingen

Lezing 'Vrede, krijgsmacht, 10 geboden'

Lezing 'Vrede, krijgsmacht en haar taak bij de bescherming van de 10 geboden'

Tijdens de Vredesweek organiseerde de Sint Ansfriduskerk op maandag 19 september 2016 een lezing getiteld ‘Vrede, krijgsmacht en haar taak bij de bescherming van de 10 geboden’. Pieter van Amerongen, luitenant-kolonel vliegerarts b.d., o.a. tijdens de vredesmissie in Irak, vertelde over zijn ervaringen.

Hij zei daarover: “Militairen zijn ook mensen. Als mens neemt de militair zijn levensovertuiging mee de defensieorganisatie in. Als geen ander is een militair in staat om de vrede te bewaken en te behouden dan wel met beheerst en gecontroleerd geweld te herkrijgen. In de voordracht zal worden ingegaan op de schijnbare paradox tussen het enerzijds krijgsman of -vrouw zijn en tegelijkertijd de uitdrager zijn van christelijke waarden, zoals het respecteren en nastreven van de vrede.”

Uiteraard was er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van discussie. Velen maakten hiervan gebruik.