Zoeken

Home » Agenda » Allerzielenviering

Allerzielenviering

02 November19:00 - 20:00

Jaarlijks op 2 november gedenkt de Katholieke Kerk haar dierbare overledenen.

In het bijzonder is er aandacht voor allen die sinds november 2020 zijn overleden.

Ook als Sint Ansfridusgemeenschap gedenken wij die dag onze dierbare overledenen tijdens de Gedachtenisviering van Woord en Gebed om 19.00 uur in de Sint Ansfriduskerk.

Tijdens deze viering voelen we ons biddend en zingend verbonden met onze dierbaren en met elkaar. Opdat zij niet vergeten worden, noemen we de namen van onze overledenen. Ook laten we kaarsen branden voor allen die wij herinneren in ons hart nu zij leven in de Vrede van de Eeuwige.

U bent van harte welkom op dinsdag 2 november 2021 om 19.00 uur in de Sint Ansfriduskerk om in verbondenheid samen te komen en rondom hen te staan die het gemis van hun dierbare nog elke dag ervaren.