Zoeken

Home » Agenda » Open kerk zonder muren

Open kerk zonder muren

05 April11:00 - 12:00

We horen de afgelopen weken regelmatig van parochianen dat u het samen bidden, vieren en elkaar ontmoeten in de Sint Ansfriduskerk mist. Nu dit voorlopig niet meer kan, beseffen we allen des te meer dat we als geloofsgemeenschap sterker met elkaar verbonden zijn dan misschien gedacht.
Er zijn natuurlijk de uitzendingen van pastor Roderick Vonhögen en de TV-uitzendingen op zondag.
Daarnaast bieden we de mogelijkheid om op de gewone tijd op zondag thuis als Sint Ansfridusgemeenschap samen te bidden.
Gezamenlijk op dezelfde tijd hetzelfde bidden, ook op afstand, versterkt de werking van het gebed.
Mocht u dus, weliswaar op afstand, samen met andere mensen uit de Ansfridus-geloofsgemeenschap willen bidden, dan kunt u zondags om 11.00 uur een aantal gebeden bidden en lezen.
Deze gebeden worden u op zaterdagavond rond 19.00 uur via email toegestuurd.
Rond 12.00 uur op de zondag ontvangt u een korte slotmail.
Wilt u hieraan deelnemen, stuurt u dan een mailtje aan ansfridus.jr@gmail.com.